Η μέθοδος Βοbath-N.D.T. (Neurodevelopmental Treatment-Nευροεξελικτική Αγωγή) αναπτύχθηκε από το 1948 κι έπειτα από τους  Karel και  Berta Bobath, γιατρός και φυσικοθεραπεύτρια αντίστοιχα.

Οι δυό τους έδωσαν την αρχική φιλοσοφία, τις βασικές υποθέσεις και τις κλινικές παρατηρήσεις, στηριζόμενοι στη νευροφυσιολογική θεωρία και κατόρθωσαν να εισάγουν μια νέα μέθοδο κινησιοθεραπείας, αρχικά για ενήλικες κι έπειτα
για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.

Η μέθοδος βρήκε γρήγορα απήχηση και εφαρμόστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με νευρομυϊκή δυσλειτουργία, οπότε  σήμερα θεωρείται  η  πιο διαδεδομένη μέθοδος.

Στη δεκαετία του 1970 η Dr E. Kohn παιδονευρολόγος κι η M. Quinton φυσιοθεραπεύτρια,με την δική τους εμπειρία  με βρέφη έως 12 μηνών  έδωσαν έμφαση  στη σημασία της πρώιμης παρέμβασης της N.D.T. σε νεογνά και βρέφη.

“ Η προσέγγιση Bobath  αντιμετωπίζει αισθητηριακές, αντιληπτικές και προσαρμοστικές συμπεριφορές καθώς και τα κινητικά προβλήματα του ασθενή.” Γι αυτό απαιτείται μια πολυεπιστημονική προσέγγιση. ( Bobaths : εισαγωγή στην προσέγγιση 1990)

Η NDT/BOBATH είναι μια δυναμική ,εξελισσόμενη παρέμβαση που βασίζεται σε μια ομαδική προσέγγιση με μια αυστηρά δομημένη αξιολόγηση και παρέμβαση λαμβάνοντας υπόψην την ενεργή συμμετοχή του παιδιού και της οικογένειας σαν αναπόσπαστα μέλη της ομάδας. Η παρέμβαση είναι λειτουργική και μετρήσιμη για να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι.

Δίνεται έμφαση στη λειτουργική εκτέλεση του ατόμου και αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της ενεργούς συμμετοχής.

Οι σημαντικότερες από τις βασικές αρχές της μεθόδου είναι:

Η εκπαίδευση και συνεργασία των γονέων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των θεραπευτικών στόχων
Έμφαση δίνεται στην ποιότητα της κίνησης
Στόχος η λειτουργία με σεβασμό στην ποιότητα
Η θεραπευτική στρατηγική είναι απόλυτα εξατομικευμένη
Αντιμετωπίζεται το άτομο ως σύνολο- ολιστική προσέγγιση
Καταστρώνεται και εφαρμόζεται εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα και προτείνει ειδικά βοηθήματα σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αποκατάστασης
Στους μακροπρόθεσμους στόχους είναι πολύ σημαντική η πρόληψη των αντισταθμίσεων που οδηγούν σε ορθοπεδικές παραμορφώσεις

Όσον αφορά στις θεραπευτικές τεχνικές, η ένταξη τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα γίνεται με βάση τα κινητικά πρότυπα της καθημερινής δραστηριότητας.

Επομένως ο  στόχος  της μεθόδου Bobath είναι πως τα άτομα με δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, άσχετα από την αιτιολογία, πρέπει να κατευθυνθούν έτσι,  ώστε  να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα και να προετοιμαστούν για μια ‘ φυσιολογική’ εφηβική και ενήλικη ζωή.