ΚΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Η καθρεπτική γραφή είναι μια δυσλειτουργία στον κινητικό φλοιό του εγκεφάλου που χαρακτηρίζεται από την αντίθετη φορά των γραμμάτων, αριθμών αλλά και την αντιστροφή κάθε γράμματος και αριθμού. Συναντάται περίπου στην ηλικία των 5 μέχρι και την ηλικία των 7. Σε περίπτωση που συνεχιστεί και μετά την ηλικία των 7, συνίσταται αξιολόγηση από ειδικό.

Στις περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για την ανάγνωση και την γραφή εντοπίζεται ανωριμότητα με αποτέλεσμα το παιδί να δυσκολεύεται στον προσανατολισμό.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κάποιες ενδεικτικές ασκήσεις είναι οι εξής:

  • Οπτικής αντίληψης
  • Οπτικής διάκρισης
  • Οπτικής εντόπισης
  • Παιχνίδια κατασκευαστικής μνήμης
  • Διάκρισης δεξιού-αριστερού, πρώτα στον σώμα του, έπειτα στο χώρο και τέλος στον άλλον-χαρτί
  • Αντίληψης του χώρου στο χαρτί
  • Διάκρισης μεγεθών