Η σκολίωση είναι η πλάγια κλίση της σπονδυλικής στήλης που μπορεί να εμφανίζεται με ένα κύρτωμα, σε σχήμα C ή δύο διαδοχικά κυρτώματα, σε σχήμα S. Η σκολίωση συνήθως εμφανίζεται στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης ή στην θωρακο-οσφυική (στο όριο μεταξύ της θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας) ή ακόμα σπανιότερα αμιγώς στην οσφυϊκή.

Η σκολίωση μπορεί να οφείλεται σε συγγενή, αναπτυξιακά ή εκφυλιστικά αίτια, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις της σκολίωσης είναι άγνωστης αιτιολογίας και περιγράφονται ως ιδιοπαθής σκολίωση.

Με βάση την ηλικία εμφάνισης, η ιδιοπαθής σκολίωση χωρίζεται σε τρεις τύπους:
Νηπιακή σκολίωση: Από τη γέννηση μέχρι 3 ετών
Παιδική σκολίωση: Από 3 έως 9 ετών
Εφηβική σκολίωση: Από 9 έως και 18
Η τελευταία αποτελεί και το 80% όλων των περιπτώσεων της ιδιοπαθούς σκολίωσης.

Δεδομένου ότι η σκολίωση προκαλεί αλλαγή του σχήματος του σώματος, στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στη διάγνωση της είναι:

-ένας ώμος ψηλότερα από τον άλλο
-προπέτεια μίας ωμοπλάτης
-προπέτεια ή υψηλότερη θέση των πλευρών από τη μία πλευρά
-ένας γοφός προέχει ή είναι υψηλότερα από τον άλλο
-ασυμμετρία μέσης

Η θεραπεία ανάλογα με τα κλινικά ευρήματα και την εξέλιξη της παραμόρφωσης μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει την τακτική παρακολούθηση του παιδιού ή την τοποθέτηση ειδικών κηδεμόνων που με την άσκηση πίεσης σε διάφορα σημεία εξουδετερώνει τις εκάστοτε παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης. Σε παραμορφώσεις που ξεπερνούν τις 400 και η εξέλιξη τους δεν περιορίζεται με τον κηδεμόνα συστήνεται χειρουργική θεραπεία, η σπονδυλοδεσία.

Η θεραπευτική άσκηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι στη σταθεροποίηση και στη μείωση του εύρους της σκολίωσης όσο και στην ανακούφιση συμπτωμάτων που δημιουργούνται από αυτή.

Στην Παιδοκίνηση θα βρείτε έμπειρους Φυσικοθεραπευτές που μπορούν να βοηθήσουν με ασφάλεια το παιδί σας στην αντιμετώπιση της σκολίωσης