Πρόκειται για μια αποτελεσματική μέθοδο παρέμβασης σε νευρολογικούς ασθενείς. Οι πρώτες έρευνες ξεκίνησαν το 1987 και αφορούσαν ασθενείς με Parkinson. Οι μελέτες για το LSVT© LOUD συνεχίζονταν για 20 περίπου χρόνια παρέχοντας πολλά αποτελέσματα βελτίωσης σε επίπεδο επιτονισμού, έντασης και ποιότητας φωνής σε ασθενείς με Πάρκινσον.

Πιο πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν θετικά αποτελέσματα και σε περιπτώσεις διαταραγμένης άρθρωσης, μειωμένων προσωπικών εκφράσεων και διαταραχών στην κατάποση, καθώς επίσης και σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, με σύνδρομο Down, με εγκεφαλική πάρεση και ασθενείς μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η θεραπευτική διαδικασία διαρκεί 1 μήνα, με συχνότητα συνεδριών 4 φορές εβδομαδιαίως και αρκετή ανατροφοδότηση από ασκήσεις που γίνονται και στο περιβάλλον του ασθενούς.