Εικονογραφική Μέθοδος

Η Εικονογραφική Μέθοδος βοηθά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, άσχετα από την ηλικία και το νοητικό τους δυναμικό. Μέσω εικονογραφημάτων διευκολύνεται η απομνημόνευση της ορθογραφίας, δηλαδή αντικαθιστά γράμματα με εικόνες. Είναι μια πρωτότυπη μέθοδος στην οποία οι μαθητές ανταποκρίνονται με χαρά και επιτυχία .

Πολυαισθητηριακή προσέγγιση

Είναι ένα πλήρες πρόγραμμα παρέμβασης που αφορά –μεταξύ άλλων, σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Σκοπός είναι η βελτίωση της μνήμης, της συγκέντρωσης, της οπτικής και ακουστικής διάκρισης μέσω της διέγερσης και χρήσης των αισθήσεων, όπως αφής, ακοής και όρασης. Λόγω αυτής της ανατροφοδότησης των αισθήσεων το ενδιαφέρον του παιδιού παραμένει αυξημένο με αποτέλεσμα την πολύ καλή συνεργασία του παιδιού και του ειδικού παιδαγωγού.

Χρήση Προγραμμάτων σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Στη σύγχρονη κοινωνία η χρήση προγραμμάτων σε Η/Υ μέσω ειδικών λογισμικών είναι απαραίτητη για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και νευροβιολογικές διαταραχές. Με την επιλογή κατάλληλων προγραμμάτων ανάλογα με το δυναμικό και τις ανάγκες του κάθε μαθητή διευκολύνεται ιδιαιτέρα η διαδικασία της μάθησης. Τα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα, η τακτική εμφάνιση του κειμένου και η μεγάλη ποικιλία στις δραστηριότητες δίνουν κίνητρο στα παιδιά και τα βοηθούν να λειτουργούν ελεύθερα χωρίς άγχος. Επιπλέον, η εκπαιδευτική χρήση των πολυμέσων βοηθά σημαντικά στην κατανόηση εννοιών και στην εξέλιξη της σκέψης του μαθητή.