Μέσω της Λειτουργικής Φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης σκοπός είναι το άτομο να βελτιώσει την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του.

Δηλαδή, να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει και αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα του και να αποκτήσει ένα επαρκές λειτουργικό επίπεδο ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται.

Κεντρικός στόχος είναι, μέσω διαδικασιών αξιολόγησης η οργάνωση του πλέον αποδοτικού τρόπου μετακίνησης (motor planning).
Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί το σώμα μα κυρίως τα χεριά του (hands on) για να δώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα ώστε να δοθεί μια κίνηση και να έχει την αρτιότερη δυνατή μορφή του.

Στην συνεχεία αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ώστε να επιτευχτεί η ένταξη αυτής της κίνησης-λειτουργιάς στην καθημερινότητα του άτομου.
Λειτουργική κίνηση είναι αυτή που εξυπηρετεί τις δραστηριότητες της καθημερινότητας ενός άτομου ,όπως η τουαλέτα,η  μετακίνηση στο κρεβάτι, η καθιστή θέση,η μετακίνηση στο σπίτι και στην κοινωνία.

Ο οργανισμός υιοθέτει τα ‘φυσιολογικά πρότυπα κίνησης’ προκειμένου να εξυπηρετηθεί εύκολα στην καθημερινότητα  του. Ένα τέτοιο πρότυπο κίνησης παίρνει μέρος σε πολλές αρθρώσεις ταυτόχρονα και έχει ως βασικά στοιχειά τη σταθεροποίηση του κορμού, τις στροφές και τη διαγώνια κίνηση. Αλλά βασικά στοιχειά είναι η μυϊκή συνεργία, μυϊκός συντονισμός και συγχρονισμός.

Ο φυσικοθεραπευτής λοιπόν με βάση όλα αυτά τα στοιχειά δημιουργεί μια δυναμική διαδικασία κατά την όποια δίνει τα κατάλληλα ερεθίσματα με σκοπό μια συγκεκριμένη κινητική απάντηση. Σε όλη αυτή τη διαδικασία επιδιώκεται η αυτονομία του θεραπευομένου άτομου.

Λειτουργικη,λοιπον,λεγεται η φυσικοθεραπεία κατά την όποια έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση των συντελεστών της κίνησης, με σκοπό την μεγίστη εξυπηρέτηση των αναγκών του οργανισμού.