1 Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στα παιδιά με αναπηρία είναι ότι δεν έχουν την σωστή αίσθηση του σώματος τους και έτσι δεν μπορούν να ελέγξουν τη θέση του σώματος τους σε σχέση με τον χώρο. Αυτή η λάθος αίσθηση επηρεάζει σημαντικά τις καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών. Οι κοινές προσεγγίσεις θεραπείας εστιάζουν στην ενίσχυση της στάσης, τον έλεγχο, την μυϊκή δύναμη, την βελτίωση της κινητικής δραστηριότηταςτων άνω και κάτω άκρων καθώς και την βελτίωση της βάδισης.

Οι θεραπείες, κατά κύριο λόγο, βασίζονται στην κινητική μάθηση και αυξάνουν τα επίπεδα δραστηριότητας στα παιδιά. Οι πιο συνηθισμένες θεραπείες είναι το Botox, το σειριακό γυψάρισμα, οι ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις και τα ορθωτικά μέσα. Αυτές οι επεμβάσεις σχεδιάζονται για να δράσουν σε περιφερικό επίπεδο.

2 Το kinesiotape μπορεί να είναι μια ελαφρώς λιγότερο παρεμβατική μέθοδος πουόμως έχει στόχο να διασφαλίσει  την βελτίωση της κινητικής μάθησης. Είναι μια, σχετικά, νέα τεχνική που χρησιμοποιείται σε προγράμματα αποκατάστασης σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Χρησιμοποιείται συνήθως σε αθλητικούς τραυματισμούς, σε νευρολογικούς ασθενείς, σε ασθενείς με όγκο (μετά από χειρουργική επέμβαση) αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και στην παιδιατρική αποκατάσταση.

Είναι μια εξειδικευμένη ελαστική ταινία από βαμβακερές ίνες που δεν έχουν καμία φαρμακευτική επίδραση και έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται τις ελαστικές ιδιότητες του δέρματος και του μυός. Το tape μπορεί να διαταθεί από 40% ως 60% του μήκους του και είναι ακριβώς η ίδια ιδιότητα που εμφανίζει το ανθρώπινο δέρμα. Αυτή η ελαστικότητα της ταινίας επιτρέπει περισσότερη κίνηση άρα και μεγαλύτερη άνεση κατά την εφαρμογή. Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Το kinesiotape έχει ως στόχο την μείωση του πόνου, την διευκόλυνση ή την αναστολή της μυϊκής δραστηριότητας,  είναι ικανό να αποτρέπει τους τραυματισμούς, μπορεί να επανατοποθετεί τις αρθρώσεις, να ενισχύει το λεμφικό σύστημα και τέλος μπορεί να υποστηρίζει την στάση και την ευθυγράμμιση του σώματος.

3 Επίσης, ευνοεί την ολοκλήρωση μιας θεραπείας, τις καθημερινές δραστηριότητες και μακροπρόθεσμα αυξάνει την κοινωνική συμμετοχή του παιδιού. Μπορεί ο μηχανισμός δράσης της λειτουργικής περίδεσης (kinesiotape) να μην έχει κατανοηθεί πλήρως, αλλά πιστεύετε ότι η ενεργοποίηση των δερματικών υποδοχέων θα μπορούσε να επηρεάσει τις νευρομυϊκές λειτουργίες. Είναι γνωστό ότι μέσω του δέρματος παρέχονται πληροφορίες στο κεντρικό νευρικό σύστημα σχετικά με τα άκρα (την θέση, την μυϊκή δύναμη, τον έλεγχο της κίνησης). Αρκετές ήταν οι μελέτες που ανέφεραν πως η χρήση kinesiotape στα άνω άκρα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση εύρους κίνησης (σε λειτουργικό επίπεδο), και την βελτίωση της λεπτής κίνησης.

Τέλος, άλλες μελέτες διερεύνησαν την χρήση της λειτουργικής περίδεσης στον ορθοστατικό έλεγχο και απέδειξαν πως η χρήση της σταθεροποίει την κορμό και βελτιώνει την κινητικότητα του. Εν κατακλείδι, λοιπόν, συμπεραίνουμε πως το kinesiotapeείναι μια ανωδυνη μέθοδος θεραπείας που αν συνδυαστεί με τις κλασσικές μεθόδους παρέμβασης μπορεί να δράσει αποτελεσματικά στην θεραπεία παιδιών με προβλήματα στην αδρή κίνηση.