Η δυσπραξία είναι μία χρόνια και συνήθως μόνιμη κατάσταση που εντοπίζεται στα παιδιά. Χαρακτηρίζεται από κινητική δυσλειτουργία που παρεμβαίνει στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής και στην σχολική επίδοσή του παιδιού. Επηρεάζει και την λεπτή και την αδρή κίνηση και δεν εξαρτάται καθόλου από το νοητικό επίπεδο του παιδιού. Πολλές φορές, όμως, η δυσπραξία συνυπάρχει με ΔΕΠ-Υ ή/ και δυσλεξία.

Οι πρώιμες ενδείξεις της δυσπραξίας κάνουν την εμφάνισή τους από την προσχολική αλλά και τη σχολική ηλικία.Οι ενδείξεις που θα μας ανησυχήσουν από την πρώιμη, κιόλας, παιδική ηλικία είναι οι εξής:

  1. Η αργή κατάκτηση των κινητικών οροσήμων και στην ομιλία και στην λεπτή κίνηση
  2. Αργή ανάπτυξη κινητικών οροσήμων όπως τα άλματα, το πιάσιμο και το πέταγμα μπάλας και το τρέξιμο
  3. Δυσκολία στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής όπως η ένδυση και η απόδυση
  4. Μειωμένη αντίληψη χώρου, συχνές πτώσεις αλλά και αδεξιότητα στην κίνηση
  5. Αδυναμία συγκέντρωσης, αδύναμη μνήμη και ελλιπής οργάνωση
  6. Μαθησιακές δυσκολίες (όπως το διαβάσει σωστά και με άνεση, να αντιγράψει από τον πίνακα)
  7. Μειωμένη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες
  8. Μειωμένος οπτικοκινητικός συντονισμός
  9. Δυσκολία στην λεπτή κίνηση (να γράψει, να κόψει με ψαλίδι)

Από όλα τα παραπάνω λοιπόν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πρώιμη παρέμβαση είναι άκρως σημαντική καθώς μέσα από τις κατάλληλές θεραπείες ένα παιδί με δυσπραξία μπορεί να αυξήσει τον συντονισμό του, να βελτιώσει την λεπτή και την αδρή κίνηση, να; Εμπλουτίσει το λεξιλογιο του, να μπορέσει να οργανωθεί  στη σκέψη και την κίνηση και κυρίως να βελτιώσει τις σχολικές του επιδόσεις.

Μπορεί η φυσικοθεραπεία να φαντάζει ως η λιγότερη σημαντική θεραπεία για την πορεία της δυσπραξίας, ωστόσο είναι εξίσου σημαντική με την εργοθεραπεία και την λογοθεραπεία καθώς θα βοηθήσει τα παιδιά να πετύχουν στην ώρα τους τα κινητικά ορόσημά της αδρής κίνησης που αρμόζουν στην ηλικία τους και θα βελτιώσει, επίσης, τον οπτικοκινητικό τους συντονισμό και την οργάνωση της κίνησης τους.