Ημιπληγία ορίζεται ως η παθολογική κλινική εικόνα η οποία εμφανίζεται μετά από βλάβη του  ΚΝΣ ( Κεντρικού Νευρικού Συστήματος ). Επηρεάζεται η μία μόνο πλευρά του σώματος ( ένα άνω άκρο και το σύστοιχο κάτω άκρο και η σύστοιχη πλευρά του κορμού ). Στην ημιπληγία επίσης , η προσβολή του ενός ημιμορίου του σώματος είναι σπαστικού τύπου , μερικές φορές επίσης μπορεί να εμφανίζονται περιφερικές αθετωσικές κινήσεις.

Η ημιπληγία οφείλεται στους εξής παράγοντες :

 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Κρανιοεγκεφαλική κάκωση
 • Κάκωση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο ( ισχαιμικό / αιμορραγικό )
 • Τοξίνες
 • Έλλειψη Ο2
 • Άλλα αίτια

Η πιο συχνή αιτία ημιπληγίας είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο που οφείλεται σε θρόμβωση, εγκεφαλική αιμορραγία ή εμβολή. Όγκοι επίσης είναι υπεύθυνοι για την ημιπληγία σε μικρότερο αριθμό ασθενών.

Τα ελλείμματα που παρουσιάζονται είναι τα εξής :

 • Κινητικά:
 • Γνωστικά- γνωσιακά
 • Αισθητηριακά
 • Προβλήματα στην όραση
 • Αναπνευστικά

Ο ασθενής δεν είναι σε θέση να εκτελέσει βασικές κινήσεις του άνω άκρου και του κάτω άκρου όπως επίσης μπορεί να υπάρξει δυσκολία σε κινήσεις των προσωπικών μυών στη μία πλευρά του σώματος

Συνήθως η παράλυση είναι πιο πλήρης στους εγγύς μύες δηλαδή ώμο ( άνω άκρο ) και ισχίο ( κάτω άκρο ) παρά στους πιο περιφερικούς  μύες των άνω και κάτω άκρων.

Εργοθεραπευτικοί στόχοι :

Σκοπός της εργοθεραπευτικής προσέγγισης είναι η ευόδωση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων του παιδιού σε σχέση με την ηλικία του και το επίπεδο των δυνατοτήτων του.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αφορά στον αισθητικοκινητικό, γνωστικό και ψυχοκοινωνικό τομέα.

Η εργοθεραπεία διαμέσου αυτού του τύπου προγραμμάτων επιδιώκει :

 • Την οργάνωση των κινητικών δεξιοτήτων
 • Την ευόδωση της λήψης, διαφοροποίησης και ερμηνείας των αισθητηριακών ερεθισμών
 • Την ανάπτυξη της λειτουργίας της αισθητηριακής ολοκλήρωσης
 • Την οργάνωση της γνωστικής λειτουργίας
 • Την ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων

Διαμέσου της ανάπτυξης των ανωτέρω δεξιοτήτων ευοδώνεται και η βελτίωση:

 • Της ικανότητας εκτέλεσης δραστηριοτήτων αυτοσυντήρησης ( Δ.Κ.Ζ)
 • Της ικανότητας εκτέλεσης παραγωγικών δραστηριοτήτων
 • Της ικανότητας εκτέλεσης δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και παιχνιδιού