Ο άνθρωπος διαθέτει 7 αισθήσεις. Την αφή, την όραση, την όσφρηση, την γεύση, την ακοή αλλά και
άλλες δυο ακόμα που αφορούν την κίνηση. Στην Διαταραχή της Αισθητηριακής Επεξεργασίας οι
αισθήσεις δεν μπορούν να αλληλεπιδράσουν σωστά με τον εγκεφαλό μας και δεν μπορούν να
ερμηνευτούν.

Τα παιδιά με δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία παρουσιάζουν είτε
υπεραιυσθησία, δηλαδή να αισθάνεται-αντιλαμβάνεται το κάθε ερέθισμα σε έντονο βαθμό, είτε
υποευαισθησία, δηλαδή όταν υπάρχει μειωμένη αισθητικότητα. Τα συμπτώματα ποικίλουν ανάλογα με
την ηλικία, μερικά απο αυτά αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω.

Στην υπερευαισθησία:
· Δείχνει ιδιαίτερη ενόχληση σε συγκεκριμένα υφάσματα και ετικέτες απο ρούχα
· Συνίθως είναι αδέξιο και αποσπάται εύκολα η προσοχή του
· Υπεκφεύγει τις αγκαλίες και δείχνει να τον ενοχλούν τα έντονα αγγίγμτατα
· Αισθάνεται φόβο και έχει συναισθηματικές εντάσεις χωρίς να υπάρχει λόγος

Στην υποευαισθησία:
· Εμφανίζει μια αναισθησία στον πόνο και δεν ελέγχει την δυναμή τους
· Ακουμπάει ανθρώπους και όλων των ειδών υφές
· Αναζητά έντονα σφιξίματα
· Προτιμά δραστηριότητες που έχουν ένταση, τρέξιμο, σκαρφάλωμα κτλ.

Στην εργοθεραπεία στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμος και έλεγχος καθώς και μια πιο υγιής
αντιμετώπιση των αισθητηριακών ερεθισμάτων.

Μερικές δραστηριότητες και συμβουλές που θα βοηθήσουν το παιδί:

· Κρυμμένα αντικείμενα σε στεγνή άμμο, φακές, φασόλια. Το παιδί θα αναζητήσει με τα χέρια του
τα αντικείμενα που είναι θαμμένα.
· Παιχνίδια με νερό, σαπούνι και φούσκες
· Παιχνίδια με πλαστελίνη ή πηλό
· Ζωφγραφική με νερομπογιές ή σε αφρό ξυρίσματος
· Παιχνίδια με διαφορετικές υφές
· Παιχνίδια στην παιδική χαρά και σε άλλους εξωτερικούς χώρους
· Περισσότερα κινητικά παιχνίδια στο σπίτι
· Μην πιέσετε το παιδί με φαγητά ή αντικείμενα που δεν θέλει, καλό θα ήταν να τα εντάξετε
σταδιακα