Το TEACCH η αλλιώς “Θεραπεία και εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό και διαταραχές επικοινωνίας” είναι μία προσέγγιση εκπαίδευσης για παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού που έχει ως βασικά στοιχεία τον τρόπο οργάνωσης του περιβάλλοντος, το ημερήσιο πρόγραμμα, το σύστημα ατομικής εργασίας και την οπτική παρουσίαση δραστηριοτήτων.