Θεραπευτικό Πιλάτες για Παιδιά

  Τα παιδιά με κινητικά ελλείμματα αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αυτοεικόνα τους αλλά και στην αποδοχή αυτής. Πολλές φορές αυτά τα παιδιά θέλουν να νιώσουν ικανά ότι μπορούν να αθληθούν και να δυναμώσουν το σώμα τους με εναλλακτικούς τρόπους πέρα από την κλασσική φυσικοθεραπεία. Δυστυχώς, τα παιδιά βρίσκουν συνεχή εμπόδια καθώς τα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Θεραπευτικό Πιλάτες για Παιδιά.